top of page

Rolex 勞力士 2023 年加價!熱門款最新價錢


勞力士已從 2023 年 1 月 1 日起全球同步調整官方定價,因此目前前往品牌官網查找各系列腕錶款式,會發現顯示的價格已經和 2022 年不一樣了。今次調整售價的幅度由 1% 至 6% 不等。以下直接帶你瞭解一下熱門錶款的最新價格資訊。

 

Air-King 126900-0001

舊 HK$ 57,400 → 新 HK$ 58,200 漲幅 1.4%

 

Datejust 41 126334-0030

舊 HK$ 79,500 → 新 HK$ 81,900 漲幅 3.0%

 

Daytona 116500LN-0001

舊 HK$ 113,000 → 新 HK$ 115,500 漲幅 2.2%

 

Daytona 116503-0004

舊 HK$ 140,100 → 新 HK$ 149,100 漲幅 6.4%

 

Daytona 116508-0013

舊 HK$ 293,300 → 新 HK$ 302,200 漲幅 3.0%

 

Explorer 124270-0001

舊 HK$ 55,700 → 新 HK$ 56,500 漲幅 1.4%

 

Explorer II 226570-0001

舊 HK$ 73,800 → 新 HK$ 75,400 漲幅 2.2%

 

GMT-Master II 126710BLNR-0002

舊 HK$ 83,600 → 新 HK$ 85,200 漲幅 1.9%

 

GMT-Master II 126710BLRO-0001

舊 HK$ 83,600 → 新 HK$ 85,200 漲幅 1.9%

 

GMT-Master II 126711CHNR-0002

舊 HK$ 118,800 → 新 HK$ 126,100 漲幅 6.1%

 

GMT-Master II 126720VTNR-0002

舊 HK$ 87,700 → 新 HK$ 89,300 漲幅 1.8%

 

Oyster Perpetual 31 277200-0007

舊 HK$ 41,800 → 新 HK$ 44,300 漲幅 6.0%

 

Sky-Dweller 326934-0003

舊 HK$ 118,800 → 新 HK$ 122,100 漲幅 2.8%

 

Submariner 124060-0001

舊 HK$ 69,700 → 新 HK$ 71,300 漲幅 2.3%

 

Submariner Date 126610LN-0001

舊 HK$ 78,700 → 新 HK$ 80,300 漲幅 2.0%

 

Submariner Date 126610LV-0002

舊 HK$ 82,800 → 新 HK$ 84,400 漲幅 1.9%

 

Submariner Date 126613LB-0002

舊 HK$ 114,800 → 新 HK$ 122,000 漲幅 6.3%

 

Yacht-Master 42 226658-0001

舊 HK$ 221,200 → 新 HK$ 227,700 漲幅 2.9%

 

上一篇文章


如欲查詢更多資訊,可到 CONTACT 聯絡我們。

Comentarios


bottom of page